Randoricompetitie

De randoricompetitie is bedoeld waar het spel en niet het resultaat. Kinderen krijgen op een laagdrempelige manier kennis met het maken van radori (wedstrijden)

 


$doc->addStyleSheet($tpath.'/css/extra.css');